Separatory substancji ropopochodnych

Czyszczenie takiego separatora jest wykonywane specjalistycznym sprzętem z pompą ciśnieniową. Separator jest urządzeniem podczyszczającym ścieki przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Separatory substancji ropopochodnych stosowane są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to parkingi samochodowe, myjnie czy stacje paliw. Czyszczenie takiego separatora powinno odbywać się minimum raz do roku. Wystawiamy niezbędny protokóły odbioru odpadu. Wykonujemy okresowe przeglądy separatorów z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego dysponując niezbędną wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami.

Separatory tłuszczu

Usługa wykonywana jest specjalistycznym samochodem ciśnieniowym. Separator jest urządzeniem zapobiegającym przedostawaniem się tłuszczów do sieci kanalizacyjnej. Urządzenia takie posiadają obiekty gastronomiczne oraz obiekty przetwórstwa mięsnego. Nasza usługa jest wykonywana z najwyższą starannością i troską o środowisko. Czyszczenie takiego separatora powinno odbywać się tak jak większość producentów zaleca, minimum dwa razy do roku. Wystawiamy niezbędne protokóły odbioru odpadu.

Wywóz nieczystości płynnych

W skład usługi wchodzi opróżnianie zbiorników bezodpływowych takich jak szamba oraz z przydomowe oczyszczanie ścieków (ekologiczne, biologiczne). Usługi wywozu szamba wykonywane są wozem asenizacyjnym. Zajmujemy się także obsługą asenizacyjną zakładów produkcyjnych proponując wywóz ścieków przemysłowych.

Czyszczenie kanalizacji

Cena zależy gównie od złożoności zadania oraz wielkości. Usługi wykonywane są samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji oraz pojazdem asenizacyjnym.W skład usługi wchodzi:

 • Czyszczenie sieci kanalizacyjnej

  rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych i osadników.

 • Czyszczenie przepompowni ścieków

  serwis przepompowni sanitarnych, deszczowych, przemysłowych.

 • Udrażnianie

  kanalizacji z zatorów

 • Płukanie

  beczką asenizacyjną

Zamontowana w przepompowni pompa nie jest w stanie usunąć w 100 % zanieczyszczeń, które potrafią się zgromadzić a zwłaszcza piasków, tłuszczy czy włóknin. Regularne czyszczenie kanalizacji pozwala temu zapobiec.

Transport odpadów płynnych

Oferujemy transport odpadów na podstawie niezbędnych zezwoleń oraz decyzji profesjonalnym sprzętem. W trosce o nasze środowisko i bezpieczeństwo ludzi świadczymy nasze usługi zgodnie z ustawą o odpadach określającej zasady postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Zachęcamy do kontaktu z firmą JAN-KAN
w celu omówienia szczegółów realizacji zlecenia.

Adres

JAN-KAN Artur Balewski Silno
ul. Wiślana 33
87-125 Osiek nad Wisłą
NIP: 8792630895

Kontakt

Tel: 516 985 823
E-mail: biuro@jan-kan.pl

Informacje

© Copyright – Jan-Kan 2019
Powered by: Design-it Creative Group

Ekologia