Wywóz nieczystości płynnych

W skład usługi wchodzi opróżnianie zbiorników bezodpływowych takich jak szamba oraz z przydomowe oczyszczanie ścieków (ekologiczne, biologiczne). Usługi wywozu szamba wykonywane są wozem asenizacyjnym. Zajmujemy się także obsługą asenizacyjną zakładów produkcyjnych proponując wywóz ścieków przemysłowych.

Czyszczenie kanalizacji

Cena zależy gównie od złożoności zadania oraz wielkości. Usługi wykonywane są samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji oraz pojazdem asenizacyjnym.W skład usługi wchodzi:

 • Czyszczenie sieci kanalizacyjnej

  rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych i osadników.

 • Czyszczenie przepompowni ścieków

  serwis przepompowni sanitarnych, deszczowych, przemysłowych.

 • Udrażnianie

  kanalizacji z zatorów

 • Płukanie

  beczką asenizacyjną

Zamontowana w przepompowni pompa nie jest w stanie usunąć w 100 % zanieczyszczeń, które potrafią się zgromadzić a zwłaszcza piasków, tłuszczy czy włóknin. Regularne czyszczenie kanalizacji pozwala temu zapobiec.

Transport odpadów płynnych

Oferujemy transport odpadów na podstawie niezbędnych zezwoleń oraz decyzji profesjonalnym sprzętem. W trosce o nasze środowisko i bezpieczeństwo ludzi świadczymy nasze usługi zgodnie z ustawą o odpadach określającej zasady postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Zachęcamy do kontaktu z firmą JAN-KAN
w celu omówienia szczegółów realizacji zlecenia.

Adres

JAN-KAN Artur Balewski Silno
ul. Wiślana 33
87-125 Osiek nad Wisłą
NIP: 8792630895

Kontakt

Tel: 516 985 823
E-mail: biuro@jan-kan.pl

Informacje

© Copyright – Jan-Kan 2019
Powered by: Design-it Creative Group

Ekologia